Close

Pirtininko profesionalo išlyginamasis egzaminas

Date: 2015-05-12, 15:00

2015 m. kovo 20 d. LR Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino LPA parengtą 190 val. trukmės Pirtininko neformaliojo mokymo programą, kurią išklausiusiems ir išlaikiusiems atitinkamą egzaminą suteikiama teisė atlikti pirties procedūras ir teikti sveikatingumo paslaugas pirtyje. 

Nors pagal šią programą LPA dirba jau keletą metų, remiantis SAM išaiškinimu, anksčiau išduoti kvalifikacijos pažymėjimai negali būti pripažįstami atgaline data. Tačiau programoje yra įrašyta nuostata: „Atskirais atvejais, kandidatui pateikus svarius įrodymus apie jo turimą praktinę patirtį ar baigtus teorinius mokymus, specialiu Mokymo Tarybos sprendimu gali būti leidžiama egzaminą laikyti eksternu arba išklausius ne visus kurso dalykus.“

Remdamasi šia nuostata, LPA Mokymo taryba nutarė sudaryti galimybę laikyti eksterno egzaminą pirtininkams, anksčiau baigusiems „Lietuviškos pirties akademijos“ bei „Pirties akademijos“ organizuotus pirtininkų mokymus bei turintiems tai patvirtinantį kursų baigimo pažymėjimą. Nustatyta speciali išlyginamojo eksterno egzamino tvarka šiems pirtininkams, atsižvelgiant į jų įgytą kvalifikaciją ir praktinio darbo patirtį. 

  Visus su šiuo egzaminu susijusius dokumentus rasite Pirtis.lt

SVARBU! Norintys laikyti išlyginamąjį egzaminą, turėtų parašyti atitinkamą prašymą, nurodydami, kurios mokyklos (PA ar LPA) diplomą ir kada yra gavę. Prašymą atsiųsti adresu registracija@pirtis.lt iki 2015 m. gegužės 11 d. Kadangi egzaminuojamųjų vienu metu negali būti daug, greičiausiai bus organizuojamos kelios išlyginamojo egzamino grupės, todėl svarbu žinoti, kiek bus pageidaujančių jį laikyti. 

Presented by

Egzamino komisiją sudaro visi pareiškę norą joje dalyvauti LPA dėstytojai, bet ne mažiau kaip 3 žmonės.

Ask a question

Please login to ask question