Close
Svenska Bastuakademien

Svenska Bastuakademien

Kukkolaforsen 184
tel.: +46706675578
Email
http://bastuakademien.bath.academy

About us

Bastuakademien fortsätter med din hjälp att sprida och vårda god bastukultur. Vi har många entusiastiska medlemmar som på olika sätt sprider bastuns lovsång. Vi samarbetar på olika sätt med producenter, forskare, universitet där bl.a. flera unga studenter gör uppsatser och avhandlingar om bastukulturen och alltid kontaktar oss. Media har också för vana att höra med bastuakademien innan de publicerar.
Många glada nya medlemmar har tillkommit genom presenter från er, stort tack.
Bastuakademien har under året färdigställt det nya bedömningsprotokollet som skickas ut med årets medlemshandlingar. Bastuakademien är också medlem i ISS (International Sauna society)
Vi har också uppvaktat Suomen Saunaseura (Finska bastusällskapet) som haft 75-års jubileum. Svenska Bastuakademien firar 25 år jubileum 2013 och det gör vi på Nationalbastudagen lördag den 8/6. Årsmötet är lördag den 8/6 vid Kukkolaforsen med intressanta seminarier.

History


Membership


Only registered bath.academy users can post comments.

Find us


Ask a question

Please login to ask question