Close

Norway

Organizations

Badstuforbundet i Norge

Badstuforbundet i Norge vil arbeide for å ivareta de gamle og gode tradisjoner og den kunnskapen som fortsatt finnes vedr badstu og badstubading. Forbundet har kunnskapsrike medlemmer og gode kontakter både nasjonalt og internasjonalt som vil brukes til å utvikle forbundet på en best mulig måte.

7113
+4790042799

Lithuanian pirtis tradition

Lithuanian bathing traditions root in the long past. Archeological findings reveal the pre-Christian bathinh habits of Lithuania that survive until novadays. More

Comments

There are no comments. Be the first!

(To post comments you must login first)

Ask a question

Please login to ask question

Available nearest weekend

„Nearest weekend“ means nearest friday – saturday