Close

Polish Sauna Society

Olszankowa 51
tel.: +48507005720
Email
https://www.pzs.org.pl

About us

Polish Sauna Society
Polish Sauna Society has been in existence for 14 years. One of its main objectives is to bring a wide circles of society the principles of the sauna bath as an important idea of ​​serving the health and recreation of people, supporting the establishment and operation of high -quality bathing facilities, in particular saunas and steam baths .
Polish Sauna Society encourages all sauna lovers to join its ranks. 
Join us!
Piotr Koper  President
Polski Związek SaunowyPolski Związek Saunowy istnieje już od 16 lat. Jego głównym celem jest przybliżenie szerokim kręgom społeczeństwa zasad kąpieli saunowej jako ważnej idei służącej zdrowiu i rekreacji ludzi, popieranie zakładania i prowadzenia wysokiej jakości urządzeń kąpielowych, w szczególności saun i łaźni parowych.PZS zachęca wszystkich miłośników sauny do wstępowania w jego szeregi. Dołącz do nas!Piotr KoperPrezes Zarządu

Events


History


Membership

President : Piotr Koper

Only registered bath.academy users can post comments.

Find us


Ask a question

Please login to ask question